Zarządzenia 2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Zarządzenie Nr  5-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.20.01.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.
2. Zarządzenie Nr  11-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.11.02.2010r. w sprawie norm zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w jednostkach oświatowych.
3. Zarządzenie Nr  15-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.17.02.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Bystrej.
4. Zarządzenie Nr  16-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.17.02.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Bystrej.
5. Zarządzenie Nr  22-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.15.03.2010r. w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010 oraz regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli…
6. Zarządzenie Nr  23-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.22.03.2010r. w sprawie wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2010-2011.
7. Zarządzenie Nr  44-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.17.05.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.
8. Zarządzenie Nr  56-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.18.06.2010r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
9. Zarządzenie Nr  79-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.12.08.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.
10. Zarządzenie Nr  80-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.12.08.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.
11. Zarządzenie Nr  81-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.12.08.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Bystrej.
12. Zarządzenie Nr  82-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.12.08.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Bystrej.
13. Zarządzenie Nr  83-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.12.08.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Bystrej.
14. Zarządzenie Nr  92-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.30.08.2010r. w sprawie uchylenia.
15. Zarządzenie Nr  93-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.30.08.2010r. w sprawie dodatków motywacyjnych.
16. Zarządzenie Nr  102-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.17.09.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Bystrej.
17. Zarządzenie Nr  103-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.17.09.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Bystrej.
18. Zarządzenie Nr  110-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.28.09.2010r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do udzielenia zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia-dziecko z posiłku w stołówce szkolnej – przedszkolnej.
19. Zarządzenie Nr  121a-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.11.10.2010r. w sprawie przyznania nagród Wójta dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Wilkowice.
20. Zarządzenie Nr  123-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.15.10.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.
21. Zarządzenie Nr  133-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 29.10.2010r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich Przedszkola Publicznego w Wilkowicach zlokalizowanego w gimnazjum w Wilkowicach ul. Szkolna 8.
22. Zarządzenie Nr  140-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.15.11.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej.
23. Zarządzenie Nr  165-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 16.12.2010r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu plastycznego pod hasłem: „Uważajmy z ogniem w lesie – ogień z sobą pożar niesie” i powołania komisji konkursowej.
24. Zarządzenie Nr  167-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.20.12.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach.
25. Zarządzenie Nr  168-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.20.12.2010r. w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Wilkowicach.
26. Zarządzenie Nr  169-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.20.12.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Wilkowicach.
27. Zarządzenie Nr  170-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.20.12.2010r. w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Wilkowicach.
28. Zarządzenie Nr  171-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.20.12.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Wilkowicach.
29. Zarządzenie Nr  172-2010 Wójta Gminy Wilkowice z dn.20.12.2010r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Wilkowicach.