Zarządzenia 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Zarządzenie Nr 3-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 7.01.2011 w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, przedszkola oraz nauczyciela…
2. Zarządzenie Nr 8-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 25.01.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych…
3. Zarządzenie Nr 19-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 8.02.2011 w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu plastycznego pod hasłem: „ Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”
4. Zarządzenie Nr 24-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 28.02.2011 w sprawie uchylania zarządzenia nr 158/2008 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 29.12.2011
5. Zarządzenie Nr 27-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 7.03.2011 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
6. Zarządzenie Nr 30-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 21.03.2011 w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011…
7. Zarządzenie Nr 41-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 12.04.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej
8. Zarządzenie Nr 42-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 12.04.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej
9. Zarządzenie Nr 43-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 12.04.2011 w sprawie wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2010-2011
10. Zarządzenie Nr 45-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 19.04.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr. 42-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 12.04.2011 w sp. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej
11. Zarządzenie Nr 49-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 4.05.2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Bystrej ul. Przedszkolna 3
12. Zarządzenie Nr 50-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 4.05.2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej
13. Zarządzenie Nr 52-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 10.05.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bystrej
14. Zarządzenie Nr 53-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 10.05.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej
15. Zarządzenie Nr 59-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 18.05.2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej do wykonywania obowiązków dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
16. Zarządzenie Nr 70-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 9.06.2011 w sprawie terminu składania o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
17. Zarządzenie Nr 75-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 08.07.2011 w sprawie opracowania materiałów do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.
18. Zarządzenie Nr 78-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 15.07.2011 w sprawie wyznaczenia  i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Bystrej  do zastępowanie nieobecnego dyrektora w/w przedszkola
19. Zarządzenie Nr 92-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 26.08.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 09.06.2011r.
20. Zarządzenie Nr 97-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 2.09.2011 w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 8/2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 25.01.2011 w sp. ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych…
21. Zarządzenie Nr 108-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 26.09.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
22. Zarządzenie Nr 110-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 4.10.2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustaleń wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
23. Zarządzenie Nr 112-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 5.10.2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej do wykonywania obowiązków dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
24. Zarządzenie Nr 114-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 7.10.2011 w sprawie przyznania nagród Wójta dla dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Wilkowice
25. Zarządzenie Nr 129-2011 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 18.11.2011 w sprawie Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego