Zarządzenia 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Zarządzenie Nr 12-2012 z dn. 02-03-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Bystrej do zastępowania dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
2. Zarządzenie Nr 19-2012 z dn. 23-03-2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
3. Zarządzenie Nr 20-2012 z dn. 23-03-2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
4. Zarządzenie Nr 21-2012 z dn. 23-03-2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej
5. Zarządzenie Nr 22-2012 z dn.  23-03-2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mesznej
6. Zarządzenie Nr 28-2012 z dn. 04-04-2012 w sprawie powołania komisji  konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej
7. Zarządzenie Nr 29-2012 z dn. 04-04-2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mesznej
8. Zarządzenie Nr 30-2012 z dn. 04-04-2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
9. Zarządzenie Nr 31-2012 z dn. 04-04-2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
10. Zarządzenie Nr 32-2012 z dn. 04-04-2012 w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2012-2013
11. Zarządzenie Nr 42-2012 z dn. 09-05-2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej
12. Zarządzenie Nr 43-2012 z dn. 09-05-2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej
13. Zarządzenie Nr 44-2012 z dn. 09-05-2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
14. Zarządzenie Nr 45-2012 z dn. 09-05-2012 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
15. Zarządzenie Nr 51-2012 z dn. 15-05-2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
16. Zarządzenie Nr 52-2012 z dn. 15-05-2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej
17. Zarządzenie Nr 53-2012 z dn. 15-05-2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach
18. Zarządzenie Nr 54-2012 z dn. 15-05-2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej
19. Zarządzenie Nr 60-2012 z dn. 28-05-2012 w sprawie regulaminu określającego przyznanie nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i sportowe w roku szkolnym 2011-2012
20. Zarządzenie Nr 64-2012 z dn. 01-06-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej do wykonywania obowiązków dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
21. Zarządzenie Nr 74-2012 z dn. 27-06-2012 w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
22. Zarządzenie Nr 77-2012 z dn. 02-07-2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania…
23. Zarządzenie Nr 82-2012 z dn. 10-07-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Wilkowicach do wykonywania obowiązków dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
24. Zarządzenie Nr 84-2012 z dn. 17-07-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Wilkowicach do wykonywania obowiązków dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
25. Zarządzenie Nr 85-2012 z dn. 17-07-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Wilkowicach do wykonywania obowiązków dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
26. Zarządzenie Nr 88-2012 z dn. 31-07-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Bystrej do wykonywania obowiązków dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
27. Zarządzenie Nr 91-2012 z dn. 09-08-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Bystrej do wykonywania obowiązków dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
28. Zarządzeni Nr 94-2012 z dn. 20-08-2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
29. Zarządzenie Nr 95-2012 z dn. 20-08-2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
30. Zarządzenie Nr 96-2012 z dn. 20-08-2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
31. Zarządzenie Nr 104-2012 z dn. 11-09-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej w czasie jego nieobecności
32. Zarządzenie Nr 105-2012 z dn. 11-09-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Publicznego w Wilkowicach w czasie jego nieobecności
33. Zarządzenie Nr 106-2012 z dn. 11-09 -2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej w czasie jego nieobecności
34. Zarządzenie Nr 107-2012 z dn. 11-09-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach w czasie jego nieobecności
35. Zarządzenie Nr 108-2012 z dn. 11-09-2012 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej w czasie jego nieobecności
36. Zarządzenie Nr 123-2012 z dn. 29-09-2012 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Wilkowicach Instrukcji ochrony danych osobowych