Uchwały 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Uchwała NR XLIII/361/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zawarcia porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko-Biała

Uchwała NR XLIII/362/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zawarcia porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko-Biała

Uchwała NR XLIII/363/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zawarcia porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko-Biała

Uchwała NR XLIII/364/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zawarcia porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Wilkowice a Gminą Bielsko-Biała

Uchwała NR XLIII/365/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2014 opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe  nauczycieli

Uchwała Nr L/421/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXV/186/2004 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Uchwała Nr LII/436/2014 Rady Gminy Wilkowice w sprawie uchwały Nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Wilkowice.