Uchwały 2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1.Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gmina Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2015 opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 2. Uchwała Nr IV/22/2015 Rada Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

3.Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gmina Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Wilkowice.

4.Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 roku  w sprawie: przyjęcia  „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wilkowice”

5.Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w związku z realizacją „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Wilkowice”

6. Uchwała Nr IX/71/2015 rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli

7. Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VIII/65/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w związku z realizacją „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wilkowice”

8. Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Wilkowice

9. Uchwała nr XV/116/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

10. Uchwała nr XVI/142/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XV/116/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania