Informacja dla dyrektorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja do prawidłowego naliczania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych

  • zgłoszenie pracowników nowo zatrudnionych bądź zatrudnionych ponownie, wszelkie zmiany tych danych oraz zwolnienia pracowników, płatnik musi dokonać w ciągu 7 dni – w związku z powyższym informacja ma wpłynąć do ZOSiP-u Wilkowice najpóźniej po upływie 3 dni od daty zatrudnienia/zwolnienie pracownika;
  • wynagrodzenie nauczycieli, których umowy złożone zostaną po terminie, wyrównane będą  z wypłatą za godziny nadliczbowe, bądź z wynagrodzeniem z góry za miesiąc następny;
  • umowy zlecenia płatne są w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca – w związku z tym rachunki należy dostarczyć jeden dzień wcześniej;
  • pisma dostarczone z błędami podlegają korekcie w następnym dniu roboczym.

Terminy dostarczania dokumentów do płac i wypłaty wynagrodzeń:

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia

Terminy wypłata wynagrodzeń

styczeń

20.01.2017

02.01.2017
26.01.2017

luty

20.02.2017

01.02.2017
24.02.2017

marzec

20.03.2017

01.03.2017
24.03.2017

kwiecień

20.04.2017

03.04.2017
26.04.2017

maj

20.05.2017

02.05.2017
26.05.2017

czerwiec

20.06.2017

01.06.2017
26.06.2017

lipiec

20.07.2017

03.07.2017
26.07.2017

sierpień

20.08.2017

01.08.2017
25.08.2017

wrzesień

20.09.2017

01.09.2017
26.09.2017

październik

20.10.2017

02.10.2017
26.10.2017

listopad

20.11.2017

02.11.2017
24.11.2017

grudzień

18.12.2017

01.12.2017
20-22.12.2017

 

Dokumenty złożone po terminie bez wcześniejszego uzgodnienia nie zostaną uwzględnione w wypłacie.