Zarządzenia 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas szóstych sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogószenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szoklny 2020/2021

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy WIlkowice z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas szóstych sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2020/2021