Zarządzenia 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia 124/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wilkowice w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy siódmej na rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi

Zarządzenie 28/2019 Wójta Gminy WIlkowice z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne w Gminie Wilkowice

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy siódmej sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy szóstej sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowiach z Oddziałami Sportowymi na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójt Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2019/202

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2019/2020