Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa edycja 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Gmina Wilkowice otrzymała dofinansowanie w ramach

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

 

Gmina Wilkowice w roku szkolnym 2017/2018 ponownie złożyła  wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży dla 2 szkół, które ze względu na wyczerpanie puli środków dostępnych dla województwa śląskiego nie otrzymały dofinansowania w roku szkolnym 2016/2017.

Wysokość przyznanych środków w ramach programu uzależniona była od ilości uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek szkolnych oraz wkładu własnego, który wymagany był po stronie organu prowadzącego - Gminy Wilkowice.

Środki finansowe przyznane dla niżej wymienionych szkół podstawowych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wynoszą:

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi – 12 000,00 zł dotacja + 3 000,00 zł wkład  własny,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi – 12 000,00 zł dotacja + 3 000,00 zł wkład własny.

 Łączna kwota udzielonej dotacji to 24 000,00 zł na zakup książek, nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych natomiast wkład finansowy Gminy Wilkowice to 6 000,00 zł.