Zarządzenia 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego w czasie jego nieobecności.

Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysławy Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy czwartej na rok szkolny 2018/2019 w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilkowice.

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych I edycji Powiatowego Konkursu pn. "Lepiej zapobiegać niż leczyć" dla dzieci i modzieży klas V-VII szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego.

Zarzązenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10.

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola.

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych I edycji Powiatowego Konkursu pn. " Lepiej zapobiegać niż leczyć" dla dzieci i młodzieży klas V-VII szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia termiów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do udzielenia zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia/dziecko z posiłku w stołówce szkolnej/przedszkolnej.