Uchwały 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XLIII/357/2017 Rady Gminy WIlkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Wilkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

Uchwała Nr XLII/340/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XLI/330/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi

Uchwała Nr XLI/329/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi

Uchwała Nr XLI/328/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 Władysława Jagiełły w Wilkowicach

Uchwała Nr XLI/327/2017 Rady Gminy Wilkowice z dn. 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej

Uchwała Nr XLI/326/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Mesznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bł. Jana Pawła II w Mesznej

Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2017 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXXIX/317/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/217/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/230/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwała Nr XXXIX/307/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała Nr XXXVI/293/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Uchwała nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała nr XXXIII/282/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2017 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli orza specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice.

Uchwała nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wilkowice w latach szkolnych 2017/2018 do 2020/2021.

Uchwała nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.