Uchwały 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XXX/257/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Uchwała nr XXIX/236/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 listopada 2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilkowice przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała nr XXVIII/230/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwała nr XXVIII/229/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwała nr XXVII/217/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Uchwała nr XXI/187/2016 rady Gminy Wilkowice z dnia 25 maja2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Uchwałą Nr XVII/150/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Uchwała Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wilkowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr V/27/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzoe przez Gminę Wilkowice oraz kryteria wyboru ofert. 

Uchwałą Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.