Uchwały 2008 - Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Uchwały 2008

Uchwała Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: zasada udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

Uchwała nr XXVI/265/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Wilkowice