Dowóz uczniów - Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Dowóz uczniów

Regulamin przewozu uczniów do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Wilkowice

do pobrania

Załącznik Nr 1 -  oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o zamieszkiwaniu powyżej 3/4 km od placówki oświatowej

Załącznik  Nr 2 - oświadczenie o zapoznaniu sie z treścią regulaminu

 

Regulamin przewozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z terenu Gminy Wilkowice (2019)

Klauzula Informacyjna do przewozu dzieci niepełnosprawnych (2019)

 

do pobrania

wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego

umowa o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publiczej

rachunek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publiczej

umowa o zwrot kosztów przejazdu samochodm osobowym

rachunek o zwrot kosztów przejazdu samochodm osobowym