Zarządzenia 2016 - Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Zespoł Obługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach

Zarządzenia 2016

Zarządzenie nr 109/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 108/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 08 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 107/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 08 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 07 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 105/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 01 września 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z terenu Gminy Wilkowice

Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Wilkowice

Zarządzenie nr 103/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych dla, których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice

Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10 od roku szkolnego 2016/2017 w formie elektronicznej

Zarządzenie nr 93/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 60/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułków w Bystrej w czasie jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bystrej

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Wilkowice

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały